HD Arkitekter AS har over 30 års arkitektfaglig kompetanse med hovedvekt på arealplanlegging, boligutvikling, næringsbygg og prosjekteringsledelse.