NYE PROSJEKTER

MIDT I BAKKEN


PROGRAM:FRITIDSLEILIGHETER

HVOR: KVITFJELL
NÅR: 2019-D.d.
STØRRELSE: 2 000 m²,
14 leil. + GARASJE,
STATUS: UNDER BYGGING
KLIENT: KVITFJELL ALPINTGREND AS


Tomten ligger sentralt på Kvitfjell med direkte atkomst til alpinbakken. Feltet ligger åpent til i alle retninger, med gode utsikts- og solforhold. Det er kort vei til Gudbrandsgard hotell. Tomten er skrånende med helning fra sydvest til nord øst.

BRÅNÅSLUNDEN


PROGRAM: BOLIGER

HVOR: BRÅNÅSEN, SKEDSMOKORSET
NÅR: 2017-D.d.
STØRRELSE: 4 200 m²,
29 leil. + GARASJE,
STATUS: GODKJENT RAMMESØKNAD
KLIENT: B35 UTVIKLING AS


Tomten er lokalisert i syd-østre del av Brånåsen mellom Trondheimsveien og Brånåsveien. Tomten

skråner ned mot Trondheimsveien og E6 i øst og Brånåsen kirke i syd. Brånåsen som bydel er preget

av nyere bebyggelse bestående av eneboliger, rekkehus og blokker, foruten landbruksområder.

Det er bussruter i Brånåsveien og rett nedenfor i Lunden holdeplass på Trondheimsveien går

rutebusser og ekspressbusser til Skedsmokorset, Olavsgaard hotell og Lillestrøm sentrum.

Brånåsen har god dekning av barnehager og barneskole. Ungdomsskolen er på Skedsmokorset.

Dagligvareforretning er ca. 250 m nedi Brånåsveien. Skedsmokorset forretningssenter er ca. 1,5 km mot nord. Friluftsmuligheter er gode i nærområdet og fra Skedsmokorset starter Romeriksåsene.

FINNTØPPLIE


PROGRAM: FRITIDSLEILIGHETER

HVOR: BEITOSTØLEN
NÅR: 2021-D.d.
STØRRELSE: 5 400 m²,
60 leil. + GARASJE,
STATUS: RAMMESØKNAD
KLIENT: BEITOSTØLEN ARENA AS


Tomten har en lett skrånende topografi fra c. 876 i krysset Beitostølvegen/Finntøppvegen i nord ned

til skiløypen mot syd på c. 865. Mot nordøst og nordvest er det etablert fritidsleiligheter i

2-3 etasjers høyde. Mot vest går et bekkefar som er avsatt til flomvei. Mot syd går skiløypen som

grenser videre ned til et ubebygget friareal. Det er noe bevaringsverdig bjørkevegetasjon på tomten.

Etter en skånsom uttynning vil fritidsleilighetene få gode sol- og lysforhold. Deler av bebyggelsen vil

få storslått utsikt mot fjellheimen i sydvest.