VÅR TILNÆRMINGFILOSOFI

Vår arkitektur er forankret i en nordisk tradisjon, der vi søker unike og nye svar på hver enkelt oppgave med utgangspunkt i stedets potensiale og det spesifikke program. Alle prosjekter løses i tette og aktive team som har en åpen dialog, både internt og eksternt. Vi setter høye krav til kompetanse, samarbeidsevne og gjennomføringskraft. Det er et sterkt fokus på arkitektonisk kvalitet, funksjonalitet, holdbarhet og forutsigbar økonomi, der fornøyde kunder og brukere etterstrebes.

KOMPETANSE

HD Arkitekter AS har over 30 års arkitektfaglig kompetanse med hovedvekt på arealplanlegging, boligutvikling, næringsbygg og prosjekteringsledelse. Kontoret anser utviklingen av et prosjekt som et tett samarbeid mellom arkitekt, byggherre og entreprenør, og har gjennom denne filosofien, og sammen med en bred vifte av bransjens aktører, bygget opp et sunt og tillitsfullt arbeidsklima. Firmaet har sentral godkjenning for SØK og PRO Arkitektur i tiltaksklasse 3.Vårt arbeid dekker et bredt arkitektfaglig spekter, fra eneboliger til komplekse bygg og planoppgaver. Kontorets portefølje omfatter utredninger, mulighetsstudier, programmering, prosjektering og oppfølging. Vi har bred erfaring med alle entrepriseformer. Revit benyttes som prosjekteringsverktøy og vi har høy kompetanse på BIM og visuelle presentasjoner. Bruken av moderne BIM-teknologi sikrer en effektiv fremdrift i alle byggeriets faser. Vi kan levere bygg og planer med de høyeste klimamål og søker å innpasse et tydelig miljøfokus i alle våre oppgaver.

BOLIGUTVIKLING

Urbane boliganlegg av høy kvalitet til en overkommelig pris utgjør hoveddelen av våre boligprosjekter. Flere av disse er boliger med utvidete tilbud, som pluss- og omsorgsboliger.

NÆRINGSBYGG

Vi har bred erfaring med prosjektering av ulike typer kontor- og næringsbebyggelse og fokuserer på å skreddersy løsninger som oppfyller det aktuelle behov og åpner for fremtidige muligheter.

KULTURBYGG

HD Arkitekter har gjennomført Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø. Fylkesbiblioteket inneholder et komplekst program i en urban situasjon.

AREALPLANLEGGING

HD Arkitekter gjennomfører mange plan-, byutviklings- og reguleringsoppgaver med fokus på robusthet og fleksibilitet.  Vårt brede tverrfaglige nettverk av konsulenter og rådgivere utfyller vår egen kompetanse og gjør oss godt kvalifisert til å gjennomføre alle typer planoppgaver. Vi søker etter stedstilpassede løsninger som ivaretar oppgavens potensiale og gir realiserbare muligheter.

BIM - PROSESSEN

Mål for BIM – prosjektet; Alle fag som deltar i prosjekteringsprosessen, får i oppgave å levere BIM – fagmodeller som danner grunnlag for BIM – fellesmodell. Analyser utført på fellesmodell som blant annet kollisjonskontroll skulle bidra til reduksjon av byggekostnadene og øke effektiviteten.

TRINN 1


HDA gjennomfører alle sine prosjekter som BIM prosjekter. BIM betyr Building information modeling, altså en 3D data bygningsmodell. Denne modellen gir en virtuell representasjon av det faktiske byggverket, der alle elementer som skal finnes i det ferdige bygget også skal være representert i datamodellen.

TRINN 3


Når den digitale bygningsmodellen er etablert kan det gjøres omfattende analyser. Disse kan, basert på data fra modellen, utføres av oss som arkitekt både i tidlige og sene stadier i prosessen.

TRINN 2


Siden tegninger genereres fra den digitale bygningsmodellen, og modellen er den sentrale databasen, kan endringer gjøres underveis uten ekstraarbeid med å oppdatere mange forskjellige dokumenter knyttet til prosjektet. Det er nok at endringen gjøres én gang i modellen, så vil alle tilknyttede dokumenter også bli endret.

TRINN 4


En slik informasjonsmodell for bygninger vil inneholde informasjon som er relevant for alle faser av bygningens livsløp, fra ideen unnfanges og formuleres, via bygging og bruk, til den rives.VÅRT TEAM


vil med utgangspunkt i samarbeid mellom arkitekt, entreprenør og byggherre, basert på en eff ektiv og sikker arbeidsmetode, skape et kvalitetsprodukt innenfor de rammer, som er gitt.


VÅR KUNNSKAP

Arealplanlegging: 10%

Bolig- og næringsutvikling: 70%

Prosjekteringsledelse: 5%

BIM: 15%

KNUT HAALAND

SIVILARKITEKT


har 30 års arkitektfaglig kompetanse med hovedvekt på arealplanlegging, boligutvikling, næringsbygg og
prosjekteringsledelse.

KRYSTIAN DOLATOWSKI

MSc SIVILARKITEKT MNAL


har 30 års arkitektfaglig kompetanse med hovedvekt på konseptutvikling og bruk av BIM på  ekspertnivå med en fullstendig 3D-tankegang i prosjekteringen.

KAROLINA LIBNER

MSc SIVILARKITEKT


har 2 års allsidig arkitektfaglig kompetanse.