BOLIGPROSJEKTER

Fetsun Stas

FETSUND STASJONSBY


PROGRAM: BOLIGER OG NÆRING
HVOR: FETSUND
NÅR: 2012-2022
STØRRELSE: 10 000 m²
STATUS: FERDIGSTILT
KLIENT: FETSUND STASJON AS


Fetsund ligger en 20-minutters togtur fra Oslo.Tettstedet bærer preg av at være en forstad, og mangler i dag et levende senter, og dermed også et egentlig ansikt utad. Kommunen har til hensikt å skape en fortetning, og en forsterket bevissthet omkring byen som en levende stasjonsby. Ved den gamle stasjonsbygningen i Fetsund har vi utviklet en ny bydel, som har til hensikt å fortette og forsterke Fetsund som en stasjonsby. Det er lagt vekt på at bebyggelsen skal fremstå som en variert og mangfoldig by. Dette skjer ved at fasadene deles opp i mindre enheter, i forskjellige materialer og uttrykk. Parkering er lagt til en p-kjeller under boligene med butikklokaler ut mot gangarealene mot sentrum. Boligdelen består av 2-, 3-, og 4-romsleiligheter, i alt 95 boligenheter.

Fetsun Stas
Fetsun Stas

VERTIKAL RYTME PÅ FORNEBU

 

PROGRAM: BOLIGANLEGG
HVOR: FORNEBU, OSLO
STØRRELSE: 15 400 m²
STATUS: FERDIG 2012
KLIENT: SKANSKA/OBOS

 

Boligprosjektet er bygget der hvor Oslos gamle lufthavn lå. Hele området er under transformasjon til en ny bydel som huser både boliger, konsertarena og Eqinors nye hovedkontor.
Prosjektet består av i alt 7 bygninger som ligger litt forskudd i forhold til hverandre, for å myke opp fasadeuttrykket, og gi det en mere levende sol og skyggevirkning. For ytterligere å bryte ned skalaen, har byggene en vertikal fasaderytme, som gjør det lettere å forholde seg til mennesket
i prosjektet.

MØLLERS HAGE PÅ LØREN


PETER MØLLERS VEI 25-41
PROGRAM: BOLIGER OG NÆRING
HVOR: OSLO
NÅR: 2013-2019
STØRRELSE: 20 000 m²
STATUS: FERDIG 2019
KLIENT: SKANSKA


Gamle næringslokaler i Peter Møllers vei på Løren i Oslo er erstattet av tre moderne boligblokker og en stor felles hage. Boliganlegget har i alt 165 leiligheter. Flere av dem har god utsikt over byen. Fasaden brytes opp med ulike teglsteinstyper med forskjellige farger, og et sprang i bygningshøyder
fra 5 til 8 etasjer. Oppdelingen av fasaden med ulike farger er gjort veldig bevisst, for å gjøre de massive byggene litt mer livlige. Grepet gjør at det kan se ut som tomten består av mange små blokker istedenfor tre store.

Det er lagt vekt på å skape gode grøntområder på Møllers Hage. Sammen med fargevariasjonene på teglfasadene, gjør grøntområdene at prosjektet får et eksklusivt preg.

EN NY BYDEL I LILLESTRØM


NITTEBERG PANORAMA

PROGRAM: LEILIGHETER, REKKEHUS & ENEBOLIGER
HVOR: NITTEBERG, LILLESTRØM
NÅR: 2012-2021
STØRRELSE: 30 000 m²
STATUS: FERDIG 2021
KLIENT: NITTEBERG PANORAMA AS


Prosjektets overordnede intensjon er å skape et variert boligtilbud. Masterplanen deles opp i 3 temaer: Urban, sub-urban og forrest. Bebyggelsen er mest konsentrert omkring Holtveien med leilighets-bebyggelse. Når man kommer lenger vekk fra hovedveien blir bebyggelsen, vegetasjon og infrastruktur mer oppløst og landlig.

MELLOMBØLGEN 141


PROGRAM: LEILIGHETER OG REMA 1000
HVOR: OSLO
NÅR: 2017-2022
STØRRELSE: 3 700 m²
STATUS: UNDER UTVIKLING
KLIENT: MELLOMBØLGEN 141 AS


Bergkrystallen Torg legger opp til fortetting ved T-banestasjonen, hvor man ønsker å etablere bydelstorg, boliger, næring, parkering og banehage. Prosjektet Mellombølgen 141 ses i sammenheng med denne pågående omreguleringen i området. I 1. etasje vil Rema 1000 flytte inn i oppgraderte lokaler med felles p-anlegg i kjelleren. 

Boligdelen av prosjektet inneholder flere leilighetstyper, fra 2-roms på 42 m² BRA, til 4-roms på 115 m² BRA. Alle leilighetene får atkomst via trapp- og heiskjerner med forbindelse til p-kjeller og atkomst for gående. Alle leilighetene får bolig- og gjesteparkering, samt sportsboder i p-kjelleren.

EN NY BYDEL VED LØREN


HVOR: FRYDENBERG
PROGRAM: 600 LEILIGHETER
HVOR: LØREN, OSLO
STØRRELSE: 45 000 m²
STATUS: FERDIG 2014
KLIENT: SKANSKA BOLIGUTVIKLING AS


Frydenberg er et boligstrøk i bydel Grünerløkka, omtrentlig begrenset av Grenseveien, Hekkveien og Hasleveien. Strøket har navn etter Frydenberg gård som ligger i Frydenbergveien37. Bebyggelsen består av villaer fra tiden etter den første verdenskrig, langs Hekkveien. Langs den vestligste delen av Grenseveien er det blokkbebyggelse.

SMÅHUS

MUNKERUDÅSEN 18 - NORDSTRAND


PROGRAM: SMÅHUS
HVOR: OSLO
NÅR: 2010-2011
STØRRELSE: 1 070 m²
STATUS: FERDIG 2011
KLIENT: BELIGENHET AS


Projektetets overordnede intensjon er å skape et barnevennlig boligfelt med hyggelige grøntarealer/fellesarealer og lekeplasser. Fellesarealene er pent beplantet og med solrike fellesarealer oppå en underliggende p-kjeller. Byggene er oppført i en moderne funkisstil og har gode planløsninger.

 

GRÅKAMMEN


PROGRAM: VILLA
HVOR: OSLO
STØRRELSE: 340 m²
STATUS: FERDIG 2014


Projektetets overordnede intensjon er å skape estetisk tidsløs og minimalistisk enebolig.

 

FRITIDSBEBYGGELSE

BEITOSTØLEN SENTRUM


PROGRAM: BOLIGER OG NÆRING
HVOR: BEITOSTØLEN, VALDRES
NÅR: 2016-2019
STØRRELSE: 10 200 m²,
50 leil. + næring,
STATUS: FERDIG BYGGET
KLIENT: BEITOSTØLEN UTVIKLING AS


Overordnet mål for utviklingen har vært å skape en plan for hvordan Beitostølen sentrum kan utvikle seg til å bli en flott og attraktiv fjellandsby som også er funksjonell og velorganisert. Det etableres gangstier langs alle gater, og forskjellige plasser med hver deres formål. Den mest sentrale nye plassen, er det nye urbane torget, som etableres mellom forretninger og leiligheter. Det forbinder nytt og gammelt, både funksjonelt og visuelt. Den visuelle kontakten til de landskapelige omgivelsene et nivå over velkomsttorget, gir plassen en samlende funksjon i planen.
Fra torget er det adkomst til både Lodge 900, SPAR-butikken, Riddertunet og felles parkeringskjeller.

KONTORBYGGFORUS ATRIUM


PROGRAM: KONTOR
HVOR: SANDNES
STØRRELSE: 5 100 m²
STATUS: FERDIG 1996
KLIENT: ØGREID EIENDOM AS

BYPORTEN


PROGRAM: KONTOR
HVOR: OSLO
STØRRELSE: 4 600 m²
STATUS: FERDIG 1998
KLIENT: NCC

UDI HAUSMANNSGT 21


PROGRAM: KONTOR
HVOR: OSLO
STØRRELSE: 4 500 m²
STATUS: FERDIG 1998
KLIENT: NCC

SEABROKERS


PROGRAM: KONTOR

HVOR: STAVANGER,
STØRRELSE: 5 600 m²,
STATUS: FERDIG 1998
KLIENT: SEABROKERS ASKULTURBYGG

FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK


PROGRAM: BIBLIOTEK
HVOR: VADSØ, FINNMARK
NÅR: 2001-2002
STØRRELSE: 5 200 m²,
STATUS: FERDIG 2002
KLIENT: FINNMARK FYLKESKOMMUNE


Biblioteksbygg i 2 ets. med kantine og fellesarealer i 2. ets. Parkeringsarealer på bakkeplan. Fasader av tegl og felter i glass/fasadeglass.

HOTELL

RADISSON SVALBARD


PROGRAM: HOTELL
HVOR: LONGYEARBYEN
NÅR: 1994-1996
STØRRELSE: 4 000 m²,
STATUS: FERDIG 1996
KLIENT: SPITRA AS


Hotellfløy i 2 et. med restaurant og pub.